Dohoda o rozúčtování služeb při změně vlastníka

Dohoda o rozúčtování služeb při změně vlastníka  

  

Tuto dohodu není nutné uzavírat samostatně, pokud je součástí předávacího protokolu na formuláři správce. Pokud je dohoda uzavírána, je potřeba ji spolu s vlastním předávacím protokolem doručit správci nejpozději do 15. 1. následujícího roku.
 
Vyřizuje:
Právní, členské a bytové oddělení, Sandra Těžká, dveře č. 110
tel.: 545 422 565, e-mail: sandra.tezka@novydomovsbd.cz
 

Úřední hodiny:

 

 

Pondělí

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 16.00 hod.

Středa

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 17.00 hod.