Úhrada měsíčního předpisu prostřednictvím SIPO

  Žadatel vyplní předepsaný formulář:

  Úhrada měsíčního předpisu prostřednictvím SIPO  

      

  Vyplněný a podepsaný formulář lze správci zaslat online nebo doručit osobně v úředních dnech, poštou  nebo e-mailem (scan s podpisem). 

  Požadavky pro inkaso platby prostřednictvím SIPO předává správce České poště a.s. vždy s předstihem, v termínu do 25.dne předchozího měsíce, za který bude platba inkasována. Žádost nebude vyřízena v případě, že úhrada prostřednictvím SIPO není pro daný dům aktivována. V tomto případě Vás bude správce informovat.

  Vyřizuje:
  Právní, členské a bytové oddělení, Sandra Těžká, dveře č. 110
  tel.: 545 422 565, e-mail: sandra.tezka@novydomovsbd.cz
   

  Úřední hodiny:

   

   

  Pondělí

  8.00 – 12.00 hod.

  13.00 – 16.00 hod.

  Středa

  8.00 – 12.00 hod.

  13.00 – 17.00 hod.

   

  Napište nám