Změna výše záloh pro účely stanovení měsíčního předpisu úhrad

  Žadatel vyplní pro změnu výše záloh předepsaný formulář:

  Změna výše záloh  

   

  Vyplněný a podepsaný formulář lze správci zaslat online nebo doručit osobně v úředních dnech, poštou  nebo e-mailem (scan s podpisem).
  Změna výše měsíčního předpisu úhrad bude provedena od následujícího měsíce.
  Snížení záloh je možné až po odsouhlasení zástupcem společenství vlastníků pro daný dům. Pokud souhlas k žádosti nepředloží žadatel, zajistí stanovisko společenství vlastníků správce.

  Vyřizuje:
  Ekonomické oddělení, Iveta Rudolfová, dveře č. 114
  tel.: 545 422 577, e-mail: irudolfova@novydomovsbd.cz

  Úřední hodiny:

   

   

  Pondělí

  8.00 – 12.00 hod.

  13.00 – 16.00 hod.

  Středa

  8.00 – 12.00 hod.

  13.00 – 17.00 hod.

   

  Napište nám