Oznámení vlastníka jednotky o přenechání bytu do nájmu

Oznamovatel vyplní předepsaný formulář:

Oznámení vlastníka jednotky o přenechání bytu do nájmu

  

Vyplněný a podepsaný formulář lze správci zaslat online nebo doručit osobně v úředních dnech, poštou  nebo e-mailem (scan s podpisem).  

Povinnost vlastníka poskytnout tyto informace vyplývá ze zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stejně tak povinnost ohlásit změnu v dříve uvedených skutečnostech.

Vyřizuje:
Právní, členské a bytové oddělení, Sandra Těžká, dveře č. 110
tel.: 545 422 565, e-mail: sandra.tezka@novydomovsbd.cz
 

Úřední hodiny:

 

 

Pondělí

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 16.00 hod.

Středa

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 17.00 hod.