Oznámení vlastníka jednotky o přenechání bytu do nájmu

  Oznamovatel vyplní předepsaný formulář:

  Oznámení vlastníka jednotky o přenechání bytu do nájmu  

    

  Vyplněný a podepsaný formulář lze správci zaslat online nebo doručit osobně v úředních dnech, poštou  nebo e-mailem (scan s podpisem).  

  Povinnost vlastníka poskytnout tyto informace vyplývá ze zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stejně tak povinnost ohlásit změnu v dříve uvedených skutečnostech.

  Vyřizuje:
  Právní, členské a bytové oddělení, Sandra Těžká, dveře č. 110
  tel.: 545 422 565, e-mail: sandra.tezka@novydomovsbd.cz
   

  Úřední hodiny:

   

   

  Pondělí

  8.00 – 12.00 hod.

  13.00 – 16.00 hod.

  Středa

  8.00 – 12.00 hod.

  13.00 – 17.00 hod.

   

  Napište nám