Společný zástupce spoluvlastníků

  Oznamovatel vyplní předepsaný formulář:

  Společný zástupce spoluvlastníků (Formulář nelze zaslat online.)

     
     
  Podle § 1185, odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mají spoluvlastníci jednotek zmocnit společného zástupce pro výkon práv vůči společenství. Toto platí i pro manžele, kteří mají jednotku v SJM.
  Doporučujeme, aby plná moc byla i pro výkon práv vůči správci domu a aby v plné moci byl alespoň základní výčet úkonů, na které se plná moc vztahuje.

  Vyplněný a podepsaný formulář lze doručit správci osobně v úředních dnech nebo poštou.

  Vyřizuje:
  Právní, členské a bytové oddělení, Sandra Těžká, dveře č. 110
  tel.: 545 422 565, e-mail: sandra.tezka@novydomovsbd.cz
   

  Úřední hodiny:

   

   

  Pondělí

  8.00 – 12.00 hod.

  13.00 – 16.00 hod.

  Středa

  8.00 – 12.00 hod.

  13.00 – 17.00 hod.

   

  Napište nám