Předávací protokol se stavy měřidel pro rozúčtování služeb

Oznamovatel vyplní předepsaný formulář:

Předávací protokol se stavy měřidel pro rozúčtování služeb (Formulář nelze zaslat online.)

   
  
Vyplněný formulář je přílohou Oznámení změny vlastníka jednotky. Správci jej předložte spolu s listinou dokládající nabytí vlastnictví jednotky. Předávací protokol je potřeba doručit správci nejpozději do 15.1. následujícího roku. 

Poradenství ve věci způsobu odečtů měřidel tepla poskytne:
Technické oddělení, Ing. Zdeněk Vrána, dveře č. 101a
tel.: 545 422 594, e-mail: zdenek.vrana@novydomovsbd.cz

Vyplněný a podepsaný formulář „Změna vlastníka jednotky“ spolu s přílohami lze správci doručit osobně v úředních dnech, poštou  nebo e-mailem (scan s podpisem). Změna vlastníka v evidenci a vícepráce s tím spojené jsou zpoplatněny částkou ve výši 605,- Kč (500,- Kč + 21% DPH).
 
Vyřizuje:
Právní, členské a bytové oddělení, Sandra Těžká, dveře č. 110
tel.: 545 422 565, e-mail: sandra.tezka@novydomovsbd.cz
 

Úřední hodiny:

 

 

Pondělí

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 16.00 hod.

Středa

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 17.00 hod.