Škodní událost

V případě nastalé škodní události je potřeba zajistit ochranu zdraví osob, zamezit dalším škodám, dle charakteru příčiny a následků přivolat Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (tel. 150), Zdravotnickou záchrannou službu Jihomoravského kraje (tel. 155) nebo Policii České republiky (tel. 158) a kontaktovat statutárního zástupce společenství vlastníků a následně i technické oddělení družstva.

Podkladem pro likvidaci škodní události je fotodokumentace (nejlépe v digitální podobě) a soupis škod s odhadem finančních nákladů na jejich odstranění. Ohlášení škodní události pojišťovně zajistí technik družstva.

Vyřizuje:
Technické oddělení, Ing. Miloslava Koppová, dveře č. 109
 tel.: 545 422 592, e-mail: mkoppova@novydomovsbd.cz

Úřední hodiny:

 

 

Pondělí

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 16.00 hod.

Středa

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 17.00 hod.

 

Napište nám