Škodní událost

  V případě nastalé škodní události je potřeba zajistit ochranu zdraví osob, zamezit dalším škodám, dle charakteru příčiny a následků přivolat Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (tel. 150), Zdravotnickou záchrannou službu Jihomoravského kraje (tel. 155) nebo Policii České republiky (tel. 158) a kontaktovat statutárního zástupce společenství vlastníků a následně i technické oddělení družstva.

  Podkladem pro likvidaci škodní události je fotodokumentace (nejlépe v digitální podobě) a soupis škod s odhadem finančních nákladů na jejich odstranění. Ohlášení škodní události pojišťovně zajistí technik družstva.

  Vyřizuje:
  Technické oddělení, Ing. Jana Burdová, dveře č. 101a
   tel.: 545 422 591, e-mail: j.burdova@novydomovsbd.cz

  Úřední hodiny:

   

   

  Pondělí

  8.00 – 12.00 hod.

  13.00 – 16.00 hod.

  Středa

  8.00 – 12.00 hod.

  13.00 – 17.00 hod.

   

  Napište nám