Změna člena družstva - nájemce jednotky

Oznamovatel, nový vlastník bytu - garáže, vyplní předepsaný formulář:

Oznámení změny člena družstva (Formulář nelze zaslat online.)

   
   
 

Pro zaevidování změny nový vlastník dále předloží k nahlédnutí

  • nabývací listinu (smlouvu o převodu družstevního podílu, usnesení soudu o dědictví)

  • předávací protokol se stavy měřidel pro rozúčtování služeb    

Vyplněný a podepsaný formulář spolu s přílohami lze správci doručit osobně v úředních dnech, poštou  nebo e-mailem (scan s podpisem).


Vyřizuje:
Právní, členské a bytové oddělení, Sandra Těžká, dveře č. 110
tel.: 545 422 565, e-mail: sandra.tezka@novydomovsbd.cz
 

Úřední hodiny:

 

 

Pondělí

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 16.00 hod.

Středa

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 17.00 hod.