Změna člena družstva - nájemce jednotky

  Oznamovatel, nový vlastník bytu - garáže, vyplní předepsaný formulář:

  Oznámení změny člena družstva (Formulář nelze zaslat online.)

     
     
   

  Pro zaevidování změny nový vlastník dále předloží k nahlédnutí

  • nabývací listinu (smlouvu o převodu družstevního podílu, usnesení soudu o dědictví)

  • předávací protokol se stavy měřidel pro rozúčtování služeb    

  Vyplněný a podepsaný formulář spolu s přílohami lze správci doručit osobně v úředních dnech, poštou  nebo e-mailem (scan s podpisem).


  Vyřizuje:
  Právní, členské a bytové oddělení, Sandra Těžká, dveře č. 110
  tel.: 545 422 565, e-mail: sandra.tezka@novydomovsbd.cz
   

  Úřední hodiny:

   

   

  Pondělí

  8.00 – 12.00 hod.

  13.00 – 16.00 hod.

  Středa

  8.00 – 12.00 hod.

  13.00 – 17.00 hod.

   

  Napište nám