Změna kontaktních údajů

Oznamovatel vyplní pro změnu kontaktních údajů  předepsaný formulář:

Změna kontaktních údajů

    

Vyplněný a podepsaný formulář lze správci zaslat online nebo doručit osobně v úředních dnech, poštou  nebo e-mailem (scan s podpisem).  

Vyřizuje:
Právní, členské a bytové oddělení, Sandra Těžká, dveře č. 110
tel.: 545 422 565, e-mail: sandra.tezka@novydomovsbd.cz
 

Úřední hodiny:

 

 

Pondělí

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 16.00 hod.

Středa

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 17.00 hod.