Zásahy do rozvodů plynu, výměna plynových spotřebičů

K výměně plynových spotřebičů a zásahům do rozvodu v bytě není nutný souhlas společenství vlastníků ani jiných orgánů. Podmínkou je provedení těchto prací odbornou oprávněnou firmou! Zákonnou povinností uživatele bytu je udržovat své odběrné plynové zařízení v takovém stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám a umožňuje bezpečnou a spolehlivou dodávku plynu tak, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob a v případě zjištění závady tuto neprodleně nechat odstranit odborným subjektem.