Instalace nového odsavače par

Při náhradách původních kuchyňských linek a dodatečné instalaci odsavače par je možné instalovat výhradně spotřebiče s uzavřeným systémem, tzn. se schopností filtrace odsávaného vzduchu do interiéru bytu. Při zapojení odsavače par do centrálního systému odvětrání domu jsou odsávané páry tlačeny ventilátorem do vzduchotechniky a nejbližším možným otvorem ze stoupacího potrubí k sousedům nad odsávaným bytem.
Dodatečnou instalaci odsavačů par doporučujeme řešit systémově pro celý dům, a to modernizací centrálního sacího zařízení na střeše domu a osazením regulovatelných klapek ve všech bytech.