Pojištění bytových a nebytových jednotek

Před sjednáním pojištění bytové nebo nebytové jednotky doporučujeme vlastníkům, aby si u technického oddělení družstva vyžádali informace o pojistné smlouvě, na základě které je pojištěna budova, v níž se daná jednotka nachází, a následně se domluvili s pojišťovacím makléřem nebo zástupcem vybrané pojišťovny na rozsahu a druhu pojištění vlastní jednotky tak, aby navazovalo na pojištění společných částí budovy a krylo všechny možné příčiny škod způsobených nejen vlastníkovi dané jednotky, ale i vlastníkům všech ostatních jednotek v budově. Kromě častého pojištění domácnosti je tak vhodné sjednat pojištění z titulu vlastnictví nebo držby nemovitosti, které kryje škody způsobené jiným osobám při vadách/poškozeních stavebních součástí dané jednotky.
Bližší informace:
Technické oddělení, Ing. Miloslava Koppová, dveře č. 109
 tel.: 545 422 592, 737 416 250, e-mail: mkoppova@novydomovsbd.cz
Úřední hodiny:         
Pondělí    8.00 – 12.00 hod.    13.00 – 16.00 hod.
Středa    8.00 – 12.00 hod.    13.00 – 17.00 hod.