VZOROVÉ STANOVY podle nového občanského zákoníku

Právní oddělení družstva připravilo pro všechna společenství vlastníků ve správě družstva vzorové stanovy společenství vlastníků (SV), které odpovídají požadavkům občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (NOZ).  Vzorové stanovy jsou pro bytové domy zpracované ve třech základních verzích:
-    Stanovy pro SV, jehož statutárním orgánem je výbor a dalším orgánem je kontrolní komise
-    Stanovy pro SV, jehož statutárním orgánem je výbor a kontrolní komise není zřizována
-    Stanovy pro SV, jehož statutárním orgánem je předseda společenství a kontrolní orgán není zřizován

Informace o zpracování vzorových stanov byla předána všem SV. Společenstvím, která pro komunikaci používají elektronickou poštu, byly vzorové stanovy zaslány na jejich elektronické adresy. Ostatním společenstvím jsou na vyžádání vzorové stanovy ve zvolené verzi předávány v tištěné podobě. Tisk vzorových stanov je pro SV s méně jak 100 jednotkami prováděn za úhradu dle našeho ceníku.

Důležité informace ke vzorovým stanovám:
-    Vzorové stanovy jsou určeny k projednání a schválení jako celek s tím, že nahradí dosavadní stanovy SV. Přizpůsobení stanov NOZ formou schvalování změn jednotlivých ustanovení stávajících stanov nedoporučujeme.
-    Vzorové stanovy nelze předložit ke schválení nejvyššímu orgánu SV bez toho, že by byly předem upraveny a doplněny podle potřeb daného SV ! Toto je základní rozdíl oproti vzorovým stanovám, jak je SV doposud znala.  Barevně odlišená ustanovení v textu vzorových stanov je nutné doplnit a upravit. Což ovšem neznamená, že ostatní ustanovení mají SV automaticky přejímat. I v těchto případech se jedná o vzorová ustanovení, která nemusí všem SV vyhovovat.  
-    Schválení stanov je nutné za účasti notáře do konce roku 2016. SV, která nemají v názvu slovo „vlastníků“, mají lhůtu pro schválení stanov do konce roku 2015.

Doporučený postup pro projednání a schválení stanov

Obecné informace:
Stanovy jsou základním předpisem SV a všichni členové SV by k nim měli přistupovat s náležitou odpovědností. Rovněž jakékoli pozdější změny stanov by měly být přijímány a prováděny po náležitém zvážení a nikoli podle momentálních potřeb či nálady ve SV.
Příprava změny stanov bude časově poměrně náročná, proto doporučujeme jednotlivé kroky plánovat s náležitým předstihem. Z důvodu omezené kapacity právního oddělení je potřeba žádosti o konzultace podávat včas. SV, která nechají vše až na poslední chvíli, nebudeme moci v požadovaném čase vyhovět.

Kontakty:
V případě dotazů, připomínek, požadavků na konzultace jsou Vám k dispozici:  
Mgr. Světlana Oplatková, tel. 545 422 563, e-mail: oplatkova@novydomovsbd.cz
Markéta Otová, tel. 545 422 564, e-mail: marketa.otova@novydomovsbd.cz