Nejčastější dotazy díl 7

Nejčastější dotazy díl 7

  • Kamerový systém v bytovém domě
  • Pohledávky společenství vlastníků v exekučním řízení
  • Souhlas shromáždění se zásahem do společných částí
  • Úprava konání tzv. náhradního shromáždění ve stanovách SVJ
  • Evidence skutečných majitelů právnických osob
  • Průměrná roční míra inflace za rok 2018 je 2,1 %
  • Zákonný úrok z prodlení