Nejčastější dotazy díl 8

Nejčastější dotazy díl 8

  • Konec funkčního období orgánů SV v době mimořádného opatření
  • Pohledávky společenství vlastníků za vlastníky jednotek
  • Manželé jako členové voleného orgánu SV
  • Výběrová řízení v SV
  • Výše inflace a zákonného úroku z prodlení spolu s historií za poslední tři roky
  • Zákonný úrok z prodlení