Nejčastější dotazy díl 1

Nejčastější dotazy díl 1

  • Poplatek a úrok z prodlení  
  • Usnesení shromáždění - kvóra
  • Kdo může být členem statutárního orgánu nebo statutárním orgánem společenství
  • Účast notáře při změně stanov
  • Název společenství vlastníků
  • Poplatek za změnu zápisu společenství v rejstříku společenství vlastníků jednotek
  • Pověřený vlastník           
  • Oznamovací povinnost vlastníků
  • Právo vlastníka na informace