Nejčastější dotazy díl 9

Nejčastější dotazy díl 9

  • Konec funkčního období orgánů SV v době mimořádného opatření - doplnění z minulého dílu
  • Přechod pohledávek SV na příspěvcích na správu a na úhradách za služby   
  • Zrušení předkupního práva spoluvlastníků jednotek  
  • Změna poměru pro náklady na správu a provoz pouze změnou prohlášení vlastníka
  • Náhradní shromáždění X dílčí schůze
  • Pořizování výpisů, opisů a kopii
  • Stavební úpravy uvnitř jednotky
  • Nucený prodej jednotky
  • Určení prvních členů statutárního orgánu