Energetika

 • zajišťování pravidelných revizí elektrických a plynových zařízení, hromosvodů a výtahů
 • zajišťování pravidelného cejchování vodoměrů
 • zajišťování pravidelných revizí a kontrol a servisu plynových zařízení kotelen a výměníkových stanic, revizí tlakových nádob, zajišťování školení topičů a obsluhy výměníkových stanic
 • zajišťování montáže vodoměrů, regulační techniky pro dodávku tepla a indikátorů topných nákladů
 • evidence nově namontovaných vodoměrů, indikátorů topných nákladů a termostatických ventilů,
 • spolupráce s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. při odečtech centrálních fakturačních vodoměrů
 • zajišťování podkladů pro kalkulaci cen tepla
 • zajišťování podkladů potřebných pro rozúčtování celkových nákladů na jednotlivé domy
 • zajišťování podkladů pro vyúčtování záloh uživatelům bytů a garáží
 • příprava a vydání odečtových listů
 • předávání statistických údajů Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky
 • pomoc při změnách smluvních vztahů na odběr elektrické energie, vody, plynu a tepla
 • kontrola správnosti výpočtu rozúčtování nákladů na vytápění a dodávku studené a teplé vody na jednotlivé uživatele v rámci řešení případných reklamací
 • spolupráce s ekonomickým oddělením při výpočtech dohadných položek a stanovení nákladů z podružných měřidel energií pro třetí subjekty