Nabízené služby

Družstvo NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo (dále jen Družstvo) je společností s více než 50-tiletou historií působnosti v oblasti pronájmu a správy nemovitostí. V současné době je již činnost Družstva zaměřena výhradně za správu bytových a nebytových jednotek prováděnou na základě smluv uzavíraných se společenstvími vlastníků jednotek, zkušenosti máme i v oblasti činnosti pro družstva vzniklá za účelem odkupu domu od Statutárního města Brna.
Sídlo Družstva je na ulici Okružní 875/19a, Brno – Lesná, přímo u přestupního uzlu autobusové a tramvajové dopravy „Halasovo náměstí“. Parkování motorových vozidel je možné na parkovišti přímo u budovy Okružní 875/19a nebo na vyhrazených parkovacích místech v areálu za budovou. Tím je zaručena vý­bor­ná dopravní dostupnost a malá docházková vzdálenost.
K vyřizování všech záležitostí jsou vyhrazeny jednací dny, ve kterých jsou k dispozici jak zaměstnanci družstva, tak i provoz pokladny. V případě potřeby je možné s konkrétním pracovníkem předem dohodnout i jiný termín jednání.
Pro každou ze spravovaných budov je před vstupem do chodby s kancelářemi Družstva umístěna schránka přístup­ná statutárním zástupcům společenství vlastníků a družstev bez ohledu na pracovní dobu zaměstnanců Družstva, která slouží pře­de­vším pro předávání podkladů od zaměstnanců Družstva, nicméně je do ní možné vložit po předchozí dohodě s konkrétním zaměst­nancem i podklady určené pro vyzvednutí. Přístup do budovy je v případě nutnosti umož­něn prostřednictvím nočního vrátného i po 18. hodině, podklady je možné vhodit i do poštovní schrán­ky umístěné před vstupem do budovy. Tím je umožněna vynikající dostupnost předávání listinných podkladů.
V současné době Družstvo provádí správu 137 domů s cca 5 500 bytovými a nebytovými jednotkami a 46 budov s cca 850 garážemi. Tým složený z 20 zaměstnanců a 1 dlouholetého externího pracovníka, který má odborné znalosti a kvalifikaci pro řádný výkon ekonomické, daňové, právní i technické správy majet­ku, je schopen zajistit i správu Vašeho domu.
Kromě správy spočívající v zajišťování běžných záležitostí chodu budovy zajišťujeme i :
- převzetí budovy od původního správce
- zavedení evidence vlastníků a nájemců jednotlivých bytových a nebytových jednotek
- vstupní technickou prohlídku
- zavedení pasportizace budovy
- činnosti týkající se převodu vlastnictví bytových a nebytových jednotek
- činnosti týkající se založení společenství vlastníků
- činnosti týkající se celkové regenerace bytových domů

Snažíme se být nejen kvalitním správcem svěřených hodnot, ale i aktivním partnerem, který vlastníkům pomáhá jejich majetek lépe využívat a zhodnocovat. S podrobnějším popisem činností Družstva se můžete seznámit zde, případně je možný tisk komplexní nabídky: Komplexní nabídka na správu - ke stažení.
Pokud Vás naše nabídka zaujala, je kolektiv pracovníků Družstva připraven se Vám věnovat při osobním projednání Vašich představ o výkonu správy bytového domu. Pro sjednání schůzky nás kontaktujte na tel. č. 545 422 560 nebo prostřednictvím e-mailové adresy sekretariat@novydomovsbd.cz.

Budeme se těšit na případnou spolupráci.