Činnosti týkající se založení společenství vlastníků

Družstvo je schopno zajistit jednotlivé kroky vedoucí k založení společenství vlastníků. V rámci služeb poskytovaných nad rámec poplatku za správu je možné připravit návrh stanov, pozvánku, hlasovací lístky, zajistit účast notáře, v případě potřeby i pracovníka Družstva, na ustavující schůzi společenství vlastníků a následně připravit veškeré podklady potřebné pro zápis společenství vlastníků do rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně.