Pojištění

  • pojištění společných částí budov na základě pojistné smlouvy uzavřené s pojišťovnou Kooperativa, pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group

  • pojištění odpovědnosti za škodu
    Od r. 2014 nově zahrnuta i odpovědnost za škodu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků nebo družstva založeného za účelem koupě domu, popřípadě z družstva vyčleněné původní samosprávy, a škody živlů, vyjma povodeň - záplava.

  • odpovědnost za škodu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků nebo družstva založeného za účelem koupě domu, popřípadě z družstva vyčleněné původní samosprávy
    Od roku 2014 zahrnuto do základního pojištění odpovědnosti za škodu.

  • připojištění
    K základnímu pojištění si mohou společenství vlastníků dle každoročně předkládané nabídky připojistit za daných podmínek společnou kancelář nebo sklad, škody z odcizení, vandalismu, povodně nebo záplavy, nepřímého úderu blesku a poškození zateplení fasády ptactvem, hmyzem a hlodavci. Dále je nabízeno připojištění skel a poruchy výtahů.