Organizačně-právní

  • posouzení smluv uzavíraných společenstvím za účelem zajištění provozu domu
  • vedení evidence vlastníků
  • poradenství a administrativní pomoc pro zajištění činnosti společenství, svolání schůzí, zápisy ze schůzí, návrhy na zápis změn společenství do rejstříku společenství, upozorňování na konec funkčního období členů orgánů společenství,
  • poradenství a administrativní pomoc při zajištění činnosti družstva, svolání členských schůzí, zápisy ze schůzí, návrhy na zápis změn družstva v obchodním rejstříku, upozorňování na konec funkčního období členů orgánů družstva, zpracování nájemních smluv,
  • konzultace stanov pro SVJ a družstva,
  • řešení problematiky neplatičů ( vedení jednání o smíru, splátkové kalendáře, upomínky, výpočet zákonného úroku z prodlení nebo poplatku z prodlení u nájemních bytů, zpracování žaloby o zaplacení dlužné částky, kompletace všech dokladů, vše bez zastupování v soudních sporech)  
  • poradenství při vyřizování stížností v oblasti občanského soužití
  • evidence pronajatých nebytových prostor
  • zpracování smluv o nájmu nebytových prostor
  • zpracování agendy související s financováním oprav domu formou úvěru (zpracování dohod společenství s vlastníky o úhradě podílu v hotovosti a dohod o úhradě podílu vlastníka na úvěru a úrocích z něho, včetně zpracování dodatků v případě změny vlastníka jednotek