Pasportizace budov

V elektronické podobě je vedena pasportizace jednotlivých budov a jednotek v nich. Evidence se týká především podlahových ploch všech místností jednotlivých jednotek a společných prostor budovy, provedených oprav většího rozsahu, pravidelných revizí, kontrol a výměn a základních údajů o předmětné budově (číslo popisné, počet vchodů, jednotek, podlaží, rok výstavby, čísla parcelní a údaje o vlastnictví věcně příslušných pozemků).
V rámci převzetí budovy do správy je nad rámec správního poplatku hrazeno zavedení dat do programu. Další případné změny jsou již v rámci správního poplatku.