Zakládání společenství vlastníků

    • jednání s přípravným výborem společenství
    • projednání návrhu stanov
    • organizace zakládající  schůze (zajištění pozvánek, místnosti, účasti notáře, zpracování prezenční listiny, aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
    • zpracování návrhu na zápis společenství do rejstříku společenství, včetně kompletace všech příloh
    Napište nám