Převody vlastnictví jednotek

Jedná se výhradně o služby poskytované družstvům vzniklým za účelem odkoupení domu od původního majitele.

  • zaměření podlahových ploch jednotek a společných místností
  • zpracování prohlášení o vzniku bytového spoluvlastnictví včetně grafické přílohy (poloha jednotek a společných místností v rámci budovy)
  • zpracování smluv o převodu vlastnictví jednotky
  • zpracování rozpisu nákladů vynaložených družstvem na převod vlastnictví jednotek na členy družstva