Energetika

  • zajišťování pravidelných revizí elektrických a plynových zařízení, hromosvodů a výtahů
  • zajišťování pravidelného cejchování vodoměrů
  • zajišťování pravidelných revizí a kontrol a servisu plynových zařízení kotelen a výměníkových stanic, revizí tlakových nádob, zajišťování školení topičů a obsluhy výměníkových stanic
  • zajišťování montáže vodoměrů, regulační techniky pro dodávku tepla a indikátorů topných nákladů
  • evidence nově namontovaných vodoměrů, indikátorů topných nákladů a termostatických ventilů,
  • spolupráce s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. při odečtech centrálních fakturačních vodoměrů
  • zajišťování podkladů pro kalkulaci cen tepla
  • zajišťování podkladů potřebných pro rozúčtování celkových nákladů na jednotlivé domy
  • zajišťování podkladů pro vyúčtování záloh uživatelům bytů a garáží
  • příprava a vydání odečtových listů
  • předávání statistických údajů Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky
  • pomoc při změnách smluvních vztahů na odběr elektrické energie, vody, plynu a tepla
  • kontrola správnosti výpočtu rozúčtování nákladů na vytápění a dodávku studené a teplé vody na jednotlivé uživatele v rámci řešení případných reklamací
  • spolupráce s ekonomickým oddělením při výpočtech dohadných položek a stanovení nákladů z podružných měřidel energií pro třetí subjekty
    
  Napište nám