Hotovostní operace

  • měsíční výplaty mezd za SVJ a družstva
  • výplaty přeplatků z vyúčtování služeb
  • příjem úhrad za užívání bytu prostřednictvím složenek
  • výplaty zisků z nebytových prostor dle zpracovaných výplatnic
  • výplaty za drobná vydání dle jednotlivých SVJ, která nemají vlastní účet