Účetnictví, daně, statistika

 • vedení podvojného účetnictví jednotlivých SVJ a družstev v souladu s platnou legislativou
 • zpracování měsíčních, čtvrtletních a ročních účetních sestav
 • zpracování roční účetní závěrky včetně daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob (pokud vznikne povinnost podávat daňové přiznání)
 • zpracování oficiálních účetních výkazů vč. přílohy a zajištění jejich odeslání k zápisu do rejstříku společenství vlastníků jednotek
 • evidence, fakturace a vyúčtování zisku z nebytových prostor
 • zpracování agendy související s financování oprav domu formou úvěru
 • zpracování statistických výkazů a přehledů za vybraná SVJ a družstva
 • evidence a rozúčtování úvěrů na jednotlivé vlastníky a nájemce
 • zpracování a předání předepsaných účetních sestav a dalších dokladů za SVJ, která mají uzavřeny úvěrové smlouvy, jednotlivým bankovním ústavům
 • zpracování a kontrola podkladů pro vyúčtování služeb
 • kontrola a odsouhlasení zálohových úhrad za užívání bytů a garáží s evidencí plateb
 • výstupy z účetnictví pro potřeby spravovaných subjektů
 • zajištění úhrad prostřednictvím služeb SIPO a SPOROŽIRO
 • zajištění plateb jednotlivých SVJ, která nemají vlastní účet