Reklamace vyúčtování služeb

Dle Vyhlášky č. 269/2015 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele, se náklady vyúčtovávají jednou ročně, a to nejpozději do 4 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období.
Nedoplatky nebo přeplatky vyplývající z vyúčtování služeb jsou splatné do 7 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. Pokud byly uplatněny reklamace, které byly uznány, ať už výborem společenstvím vlastníků jednotek/družstva nebo firmou zajišťující rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu, je konečný nedoplatek nebo přeplatek splatný nejdéle do 8 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období.
Reklamační lhůta činí 30 dnů ode dne obdržení vyúčtování služeb. Reklamace se uplatňují u správce domu písemnou formou, kromě reklamací souvisejících s rozúčtováním tepla a teplé vody. V tomto případě se reklamace uplatňují přímo u firmy, která rozúčtování provádí.

Vyřizuje:
Ekonomické oddělení, Linda Holubářová, dveře č. 113
tel.: 545 422 578, e-mail: linda.holubarova@novydomovsbd.cz

Úřední hodiny:

 

Pondělí

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 16.00 hod.

Středa

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 17.00 hod.