Potvrzení o bezdlužnosti pro účely prodeje jednotky

Dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je povinností prodávajícího předat při prodeji nemovitosti kupujícímu potvrzení o bezdlužnosti, případně o dluzích souvisejících se správou domu a pozemku, které má vůči společenství vlastníků jednotek. Potvrzení je nezbytnou přílohou kupní smlouvy, o jeho vystavení můžete požádat přímo správce budovy.
Vystavení potvrzení o bezdlužnosti je zpoplatněno částkou 36,- Kč (30,- + 21% DPH). Úhradu je možné provést buď na pokladně správce budovy, nebo převodem na účet správce budovy číslo: 290917/0300, variabilní symbol: 648-12.

Vyřizuje:
Ekonomické oddělení, p. Martina Dvořáková, dveře č. 106
tel.: 545 422 570, e-mail: martina.dvorakova@novydomovsbd.cz

Úřední hodiny:

 

 

Pondělí

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 16.00 hod.

Středa

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 17.00 hod.