Zavedení evidence vlastníků a nájemců jednotlivých bytových a nebytových jednotek

Na základě podkladů od původního správce, popř. u vlastníků údajů z katastru nemovitostí, zavedení evidence uživatelů bytových či nebytových jednotek, zajištění kontaktů a souhlasu se zpracováním osobních údajů, evidence následných změn.