Vstupní technická prohlídka

Při převzetí budovy do správy je prováděna místní technická prohlídka. V případě potřeby uzavření nových smluv o dodávce tepla, elektrické energie, vody, popř. plynu, jsou současně na místě odečteny stavy na fakturačních měřidlech a následně energetikem Družstva připraveny podklady pro odhlášení a přihlášení odběru jednotlivých médií.
Výsledkem technické prohlídky je písemná technická zpráva a plán povinných revizí, v případě dohody i návrh stavebnětechnického řešení regenerace budovy (stanovení priorit z hlediska potřebnosti a logické návaznosti prací).
Externím pracovníkem je prováděna i vstupní požárněbezpečnostní prohlídka.
Vstupní prohlídka je hrazena jednorázově nad rámec správního poplatku, další místní technické prohlídky jsou prováděny dle potřeb a již nejsou hrazeny nad rámec poplatku za správu.