Činnosti týkající se převodu vlastnictví bytových a nebytových jednotek

Družstvo je schopno s ohledem na dosavadní dlouholeté zkušenosti v oblasti převodu vlastnictví několika tisíc bytů a garáží jak v bývalém vlastnictví Družstva, tak v domech v původním vlastnictví Statutárního města Brna, zajistit v rámci služeb poskytovaných nad rámec poplatku za správu vypracování prohlášení o vzniku bytového spoluvlastnictví a následně i smluv o převodu vlastnictví družstevních bytů.
Před vypracováním návrhu textu prohlášení o vzniku bytového spoluvlastnictví provádí zaměstnanci Družstva nejen podrobnou místní prohlídku domu, ale v případě potřeby i zaměření a následný výpočet podlahových ploch místností v bytech i společných prostorách a vypracování schématických půdorysů jednotlivých podlaží domu.