Nejčastější dotazy díl 4

Nejčastější dotazy díl 4

  • Účast notáře při změně stanov podle nového občanského zákoníku (NOZ)
  • Co jsou veřejné rejstříky
  • Zápisy do veřejného rejstříku a dokládání dokumentů do sbírky listin
  • Rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům
  • Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
  • Zrušení poplatku z prodlení
  • Průměrná roční míra inflace v roce 2015 byla 0,3 %