Ukončení členství vystoupením

  Člen družstva, vlastník jednotky ve správě družstva, tzv. bydlící člen družstva, vyplní předepsaný formulář

  Oznámení o vystoupení z družstva – ukončení členství (Formulář nelze zaslat online.)

   

  Zánikem členství vzniká bývalému členu družstva nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se rovná účetní hodnotě majetkové účasti člena v družstvu, tj. hodnotě základního členského vkladu, a je vyplacen po uplynutí výpovědní lhůty.

  Člen družstva s neuspokojenou bytovou potřebou, tzv. nebydlící člen družstva, vyplní předepsaný formulář

  Oznámení o vystoupení z družstva – ukončení členství (Formulář nelze zaslat online.)

   

  Zánikem členství vzniká bývalému členu družstva nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se rovná základnímu účetní hodnotě majetkové účasti člena v družstvu, tj. hodnotě základního členského vkladu a záloze na další členský vklad, a je vyplacen po uplynutí výpovědní lhůty.

  Vyplněný a podepsaný formulář lze doručit správci osobně v úředních dnech nebo poštou.

  Členství v družstvu lze ukončit rovněž dohodou. Dohodu o skončení členství uzavírají  družstvo a člen písemně, osobní účast člena družstva je nezbytná.  Vypořádací podíl je vyplacen okamžitě na pokladně družstva.

  Vyřizuje:
  Právní, členské a bytové oddělení, Sandra Těžká, dveře č. 110
  tel.: 545 422 565, e-mail: sandra.tezka@novydomovsbd.cz
   

  Úřední hodiny:

   

   

  Pondělí

  8.00 – 12.00 hod.

  13.00 – 16.00 hod.

  Středa

  8.00 – 12.00 hod.

  13.00 – 17.00 hod.

   

  Napište nám