OZNÁMENÍ VLASTNÍKA JEDNOTKY
(OPRÁVNĚNÉHO NÁJEMCE DRUŽSTEVNÍ JEDNOTKY)
O ZMĚNĚ KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ

Jméno a příjmení vlastníka/nájemce *:
Adresa jednotky, PSČ *:
Variabilní symbol jednotky *:
(údaj najdete na předpisu záloh)
Email *:

Jako vlastník/oprávněný nájemce shora označené jednotky tímto žádám správce jednotky
o změnu kontaktních údajů :

Adresa pro doručování:
Telefon:
Nový email:
Údaje požaduji zavést s účinností od *:

Pole označená * je třeba vyplnit.