Jméno a příjmení uživatele *:
Adresa jednotky, PSČ *:
Email:
Telefon:
Variabilní symbol jednotky *:

Požaduji snížit měsíční zálohu na

teplo (Kč):
teplou užitkovou vodu (m3):
studenou vodu (m3):

Poučení: V případě snížení záloh na služby je třeba souhlas zástupce výboru SVJ. Změna se projeví až po odsouhlasení zástupcem výboru SVJ. Souhlas zástupce výboru SVJ zajistí správce.
Souhlas s poučením *:    (napište: Souhlasím)

Datum *:
Podpis *:         (napište své jméno a příjmení)

Pole označená * je třeba vyplnit.