Jméno a příjmení uživatele *:
Adresa jednotky, PSČ *:
Email:
Telefon:
Variabilní symbol jednotky *:

Požaduji zavést (změnit, zrušit) spojovací číslo SIPO pro úhrady plateb.
Pro zrušení plateb prostřednictvím služby SIPO, napište prosím své stávající spojovací číslo SIPO
a připište - Zrušit.
Spojovací číslo SIPO:
   
Datum *:
Podpis *:         (napište své jméno a příjmení)

Pole označená * je třeba vyplnit.