DOTAZ VLASTNÍKA JEDNOTKY NA KONTAKT
NA STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE NEBO KANCELÁŘ SV

Jméno a příjmení vlastníka *:
Adresa jednotky, PSČ *:
Variabilní symbol jednotky *:
(údaj najdete na předpisu záloh)
Email *:

Jako vlastník shora označené jednotky tímto žádám správce jednotky o sdělení kontaktu na statutárního zástupce nebo kancelář společenství vlastníků.

Pole označená * je třeba vyplnit.