Oznámení vlastníka jednotky o přenechání bytu do nájmu podle § 1177 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (NOZ)

Jméno a příjmení vlastníka *:
Adresa jednotky, PSČ *:
Variabilní symbol jednotky *:
(údaj najdete na předpisu záloh)
Email *:

Jako vlastník shora označené jednotky tímto oznamuji jména osob, kterým přenechávám bytovou jednotku do užívání.
jméno, příjmení, adresa,
kontakt, telefon, e-mail *:
celkový počet osob v bytě *:

Pole označená * je třeba vyplnit.