OZNÁMENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU PRO VYPLÁCENÍ PŘEPLATKŮ Z VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB

Jméno a příjmení vlastníka/nájemce *:
Adresa jednotky, PSČ *:
Variabilní symbol jednotky *:
(údaj najdete na předpisu záloh)
Email *:

Jako vlastník/oprávněný nájemce shora označené jednotky tímto žádám správce jednotky o

nové zavedení bankovního účtu :
změnu dosavadního bankovního účtu :
a o vyplácení přeplatků z vyúčtování služeb za jednotku na tento

bankovní účet číslo / kód banky :
Beru na vědomí, že na mnou sdělený účet budou přeplatky zasílány do doby odvolání nebo ohlášení změny čísla účtu. Změna musí být ohlášena písemnou nebo elektronickou formou. Za neohlášené změny nenese správce žádnou odpovědnost.

• odvolání dosavadního bankovního účtu

Pole označená * je třeba vyplnit.