ŽÁDOST O ÚHRADU ZÁLOH PROSTŘEDNICTVÍM SIPO

Jméno a příjmení vlastníka/nájemce *:
Adresa jednotky, PSČ *:
Variabilní symbol jednotky *:
(údaj najdete na předpisu záloh)
Email *:

Jako vlastník/oprávněný nájemce shora označené jednotky tímto žádám správce jednotky o

nové zavedení inkasa prostřednictvím SIPO :
změnu spojovacího čísla SIPO :
spojovací číslo SIPO:
Beru na vědomí, že inkaso úhrad za jednotku prostřednictvím shora uvedeného čísla SIPO bude správcem prováděno až do mého odvolání písemnou nebo elektronickou formou. Za neohlášené změny nenese správce žádnou odpovědnost.

ukončení dosavadního inkasa prostřednictvím SIPO :
(k nejbližšímu možnému termínu)

Pole označená * je třeba vyplnit.