ŽÁDOST O ZMĚNU VÝŠE ZÁLOH MĚSÍČNÍHO PŘEDPISU ÚHRAD

Jméno a příjmení vlastníka/nájemce *:
Adresa jednotky, PSČ *:
Variabilní symbol jednotky *:
(údaj najdete na předpisu záloh)
Email *:

Jako vlastník/oprávněný nájemce shora označené jednotky tímto žádám správce jednotky o úpravu měsíční zálohy

v položce studená voda na částku (Kč):
v položce teplá voda na částku (Kč):
v položce teplo (Kč):

Pole označená * je třeba vyplnit.