OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ POČTU OSOB PRO STANOVENÍ MĚSÍČNÍHO PŘEDPISU ÚHRAD

Jméno a příjmení vlastníka/nájemce *:
Adresa jednotky, PSČ *:
Variabilní symbol jednotky *:
(údaj najdete na předpisu záloh)
Email *:

Jako vlastník/oprávněný nájemce shora označené jednotky tímto oznamuji změnu počtu osob pro účely úpravy záloh

s účinností od *:
byt užívají (počet osob) *:

v návaznosti na výše uvedené žádám správce jednotky o úpravu měsíční zálohy

v položce studená voda na částku (Kč):
v položce teplá voda na částku (Kč):

Pole označená * je třeba vyplnit.