OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ZPŮSOBU PLATBY MĚSÍČNÍHO PŘEDPISU ÚHRAD

Jméno a příjmení vlastníka/nájemce *:
Adresa jednotky, PSČ *:
Variabilní symbol jednotky *:
(údaj najdete na předpisu záloh)
Email *:

Jako vlastník/oprávněný nájemce shora označené jednotky tímto oznamuji, že

ukončuji k datu *:
dosavadní způsob úhrady prostřednictvím *:
 
s účinností od:
budu hradit měsíční předpis úhrad prostřednictvím:
(alespoň jeden způsob musí být vyplněn)
č.účtu:
ev. č. SIPO:
jiný způsob:

Pole označená * je třeba vyplnit.